Klachtenregeling

De stichting heeft de klachtenregeling vastgesteld.

Klachtenregeling stichting Wijs!

Contactpersoon De Fonkeling

De contactpersoon voor klachten op De Fonkeling is Maria Janssen. Zij is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag. U kunt contact met haar opnemen via maria.janssen@wijs-utrecht.nl of telefoonnummer 030-202 76 00.

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is Joop Hoogendoorn. U kunt contact met hem opnemen via ext.vertr.persoon@gmail.com of telefoonnummer 06-43032083.