Oudervereniging

Hallo!! Wat leuk dat je een kijkje neemt op onze pagina. Wij zijn de Oudervereniging van De Fonkeling en bestaan uit een groep enthousiaste ouders die zich vrijwillig inzetten. Wij zijn samen met de event managers vanuit school verantwoordelijk voor de organisatie van heel veel activiteiten voor de kind(eren) op school. Denk hierbij aan de sportdagen, het sinterklaasfeest, Kerstmis, carnaval, Pasen, de schoolfotograaf, de avondvierdaagse en de schoolreisjes.
Momenteel bestaat de OV uit drie leden. Verderop op deze pagina stellen wij ons voor. Wij zijn, nadat na de verzelfstandiging van De Fonkeling ook onze OV een nieuwe start heeft gemaakt, zeer dringend op zoek naar extra leden. Wellicht dat het jou ook leuk lijkt om te helpen bij de leuke activiteiten die wij organiseren voor de bijna 500 kinderen op De Fonkeling. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Dit kan door ons aan te spreken op het schoolplein en/of via e-mail. Ons (tijdelijke) e-mail adres is ovboomgaarden@rkstr.nl. Op deze pagina volgt snel meer informatie over onze OV en de activiteiten.
Tot snel!
Groeten,
Annemarie, Tanja en Peter

OV-leden

Vacature voorzitter


Wij zoeken een voorzitter. Taken van de voorzitter zijn onder andere:

  • Voorzitten van de vergaderingen, inclusief ALV,
  • Coördineren van afgesproken werkzaamheden van het team,
  • Vertegenwoordigt de OV samen met de overige leden van het dagelijks bestuur naar buiten toe
  • Ziet toe op naleving van besluiten
  • Afstemming met de schoolleider over te organiseren activiteiten.


Vacature algemeen lid


In gezamenlijkheid met het dagelijks bestuur organiseer je leuke activiteiten. De taken van de OV-leden zijn onder andere:

 Coördineren van en meedenken over diverse ctiviteiten. (Mede)-organiseren van verschillende activiteiten samen met het onderwijsteam en klassenouders. Het gaat bijvoorbeeld om het doen van inkopen en het verdelen hiervan, bestellen van zaken die nodig
zijn om de activiteiten te organiseren, versieren van school en het aanspreken en regelen van klassenouders. Elk lid is trekker van een
activiteit en organiseert dit met een klein team aan vrijwilligers,

  • Samenwerken met andere OV leden en docenten,
  • Bereid om tijd in de OV te steken; lid zijn is vrijwillig, en niet vrijblijvend,
  • Meedoen en meedenken in de vergaderingen. Er wordt ca. 7 x per school vergaderd in de avonduren. Het verloop van activiteiten, de evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken,
  • Een positieve bijdrage leveren aan de georganiseerde activiteiten op school.